Denumire document 
Ver. 
Tipul documentului 
# 
PROIECT DE DISPOZITIE NR.1/07.01.2022 PRIVIND ACOPERIREA DEFINITIVA DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL AL UAT, COMUNA TANTARENI A DEFICITULUI SECTIUNII DE DEZVOLTARE PENTRU ANUL 20211Registru proiecte dispozitii si dispozitiiDescarca
PROIECT DE DISPOZITIE NR.2/07.01.2022 PRIVIND STABILIREA DREPTURILOR SALARIALE DOAMNEI TUDOR IOANA MARIA, AVAND FUNCTIA DE ASISTENT PERSONAL1Registru proiecte dispozitii si dispozitiiDescarca
PROIECT DE DISPOZITIE NR.3/07.01.2022 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE RECEPTIE A PRODUSELOR ALIMENTARE SI INTOCMIREA LISTELOR ZILNICE DE ALIMENTE IN CADRUL CANTINEI SOCIALE TANTARENI1Registru proiecte dispozitii si dispozitiiDescarca
PROIECT DE DISPOZITIE NR.4/18.01.2022 PRIVIND PROGRAMUL DE PREGATIRE PROFESIONALA IN DOMENIUL CONTROLULUI MANAGERIAL LA NIVELUL PRIMARIEI COMUNEI TANTARENI1Registru proiecte dispozitii si dispozitiiDescarca
PROIECT DE DISPOZITIE NR.5/18.01.2022 PRIVIND INCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA AL DOAMNEI NAE ANA AVAND FUNCTIA DE ASISTENT PERSONAL1Registru proiecte dispozitii si dispozitiiDescarca
PROIECT DE DISPOZITIE NR.7/19.01.2022 PRIVIND ELABORAREA PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL AL COMUNEI TANTARENI PENTRU ANUL 20221Registru proiecte dispozitii si dispozitiiDescarca
PROIECT DE DISPOZITIE NR.8 PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL TANTARENI IN SEDINTA ORDINARA DIN DATA DE 31.01.20221Registru proiecte dispozitii si dispozitiiDescarca
PROIECT DE DISPOZITIE NR.9 PRIVIND ACORDAREA AJUTORULUI PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI CU COMBUSTIBILI SOLIZI SI/SAU PETROLIERI SI A SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE1Registru proiecte dispozitii si dispozitiiDescarca
PROIECT DE DISPOZITIE NR.11 PRIVIND ACORDAREA AJUTORULUI SOCIAL IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR.416/2001, NUMITULUI DUMITRU ILIE1Registru proiecte dispozitii si dispozitiiDescarca
PROIECT DE DISPOZITIE NR.12 PRIVIND ELABORAREA SI ACTUALIZAREA PROCEDURILOR GENERALE, DE SISTEM SI OPERATIONALE ALE SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL LA NIVELUL UAT COMUNA TANTARENI1Registru proiecte dispozitii si dispozitiiDescarca
PROIECT DE DISPOZITIE NR.13 PRIVIND PROMOVAREA IN GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL A DOAMNEI CRETU NICOLETA ISABELA, FUNCTIONAR PUBLIC DE EXECUTIE IN CADRUL BIROULUI RESURSE UMANE, BUGET LOCAL, SALARIZARE, CONTABILITATE SI ACHIZITII PUBLICE DIN CADRUL APARATUL1Registru proiecte dispozitii si dispozitiiDescarca
PROIECT DE DISPOZITIE NR.14 PRIVIND PROMOVAREA IN GRAD PROFESIONAL SUPERIOR AL DOMNULUI PADURARU DANUT, FUNCTIONAR PUBLIC DE EXECUTIE IN CADRUL SERVICIULUI PUBLIC POLITIA LOCALA – COMPARTIMENTUL ACTIVITATE COMERCIALA DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE 1Registru proiecte dispozitii si dispozitiiDescarca
PROIECT DE DISPOZITIE NR.15 PRIVIND NUMIREA DOMNULUI PITARU CRISTIAN IONUT CA FUNCTIONAR PUBLIC DE EXECUTIE DEFINITIV PRIN TRANSFORMAREA FUNCTIEI DE REFERENT, CLASA III, GRAD DEBUTANT IN REFERENT, CLASA III, GRAD ASISTENT IN CADRUL COMPARTIMENTULUI FOND F1Registru proiecte dispozitii si dispozitiiDescarca
PROIECT DE DISPOZITIE NR.16 PRIVIND PROMOVAREA IN GRADUL IA A DOAMNEI IONESCU IULIANA, PERSONAL CONTRACTUAL IN CADRUL COMPARTIMENTULUI INVATAMANT, CULTURA, TINERET, CULTE SI SPORT DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI TANTARENI, JUDE1Registru proiecte dispozitii si dispozitiiDescarca
PROIECT DE DISPOZITIE NR.17 PRIVIND PROMOVAREA IN TREAPTA III A DOMNULUI MARIOARA EUGEN OVIDIU, PERSONAL CONTRACTUAL IN CADRUL SERVICIULUI ADMINISTRATIV, GOSPODARIRE COMUNALA SI UTILITATI PUBLICE – COMPARTIMENTUL ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE, SALUBRIZARE1Registru proiecte dispozitii si dispozitiiDescarca
PROIECT DE DISPOZITIE NR.18 PRIVIND PROMOVAREA IN TREAPTA III A DOMNULUI NEGROIU VERGICA, PERSONAL CONTRACTUAL IN CADRUL SERVICIULUI ADMINISTRATIV, GOSPODARIRE COMUNALA SI UTILITATI PUBLICE – COMPARTIMENTUL MANAGEMENT GUNOI DE GRAJD DIN CADRUL APARATULUI 1Registru proiecte dispozitii si dispozitiiDescarca
PROIECT DE DISPOZITIE NR.19 PRIVIND ACORDAREA GRADATIEI CORESPUNZATOARE TRANSEI DE VECHIME IN MUNCA, DOMNULUI CINTARETU NICOLAE – LUCIAN – POLITIST LOCAL, GRADUL PROFESIONAL ASISTENT, GRADATIA 2 , IN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI1Registru proiecte dispozitii si dispozitiiDescarca
PROIECT DE DISPOZITIE NR.20 PRIVIND ACORDAREA GRADATIEI CORESPUNZATOARE TRANSEI DE VECHIME IN MUNCA, DOAMNEI NITA CRISTINA, INSPECTOR, GRADUL PROFESIONAL SUPERIOR, GRADATIA 5, IN CADRUL BIROULUI RESURSE UMANE, BUGET LOCAL, SALARIZARE, CONTABILITATE SI ACH1Registru proiecte dispozitii si dispozitiiDescarca
PROIECT DE DISPOZITIE NR.21 PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA INCHEIAT INTRE COMUNA TANTARENI SI DOMNUL TUNARU ION MARIAN, ASISTENT PERSONAL AL PERSOANEI CU HANDICAP GRAV VASILE EUGENIA1Registru proiecte dispozitii si dispozitiiDescarca
PROIECT DE DISPOZITIE NR.22 PRIVIND REINCADRAREA DOMNULUI TUNARU ION MARIAN IN FUNCTIA DE ASISTENT PERSONAL AL PERSOANEI CU HANDICAP GRAV, GRADATIA 2, PE PERIOADA DETERMINATA, PE PERIOADA CAT VA PREZENTA CERTIFICAT DE INCADRARE IN GRADUL DE HANDICAP GRAV1Registru proiecte dispozitii si dispozitiiDescarca
Page 1 of 2 (26 items)Prev12Next